Športna zveza Občine Sežana (ŠZS)

Športna zveza občine Sežana deluje na območju občine Sežana. Člani ŠZS so športna društva in klubi, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo, ki so napisani v statutu ŠZS, kot krovna športna organizacija v občini Sežana, skrbi za nemoteno delo klubov in društev iz Občine Sežane. Cilj ŠZS je celostno delovanje na področju športa v občini Sežana in pomoč društvom ter povezovanje v celoto.

 

ŠZS v sodelovanju strokovnega sveta Zavoda ŠTIP in občine Sežana soustvarja letni program športa v občini Sežana. Članicam posreduje koristne informacije o dogajanju na športnem področju v občinskem, regionalnem in nacionalnem nivoju.

 

Naloge športne zveze, ki jih opravlja tekom leta so:

 • povezuje športne klube in društva Občine Sežane;

 • spodbuja usposabljanje strokovnih kadrov za opravljanja strokovnega dela v športu;

 • pospešuje razvija množičnost v športu, zlasti na področju zlasti na področju športne; rekreacije ter s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ter jih navaja na smotrno in aktivno izrabo prostega časa;

 • spodbuja dogovarjanje o vseh šport pomembnih vprašanjih med športnimi društvi in deluje po načelu enakopravnosti vseh članov Zvez;

 • Organizira različne športne aktivnost;

 • Obvešča javnost o športnih aktivnosti v Občini Sežana;

 • Razvija in krepi stike s športnimi zvezami in organizacijami.

 

Organi ŠZS:

 • Predsednik: Matej Glavina

 • Podpredsednik: Marjan Masič

 • Člani upravnega odbora: Matjaž Pirc, Saša Gulič, Andrej Prunk, Luka Fonda, Ivan Pavlin, Marjeta Allegra, Milojka Klobas, Zdravko Milinkovič, Konrad Božeglav

 • Člani nadzornega odbora: Marko Pirc, Blaž Husu, Rado Štok

 • Člani častnega razsodišča: Dejan Stančič, Štefan Kocjan, Jani Žiberna

 

Kontakt:

 

Dokumenti: