top of page

Športna zveza Občine Sežana (ŠZS)

Športna zveza občine Sežana deluje na območju občine Sežana. Člani ŠZS so športna društva in klubi, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo, ki so napisani v statutu ŠZS, kot krovna športna organizacija v občini Sežana, skrbi za nemoteno delo klubov in društev iz Občine Sežane. Cilj ŠZS je celostno delovanje na področju športa v občini Sežana in pomoč društvom ter povezovanje v celoto.

 

ŠZS v sodelovanju strokovnega sveta Zavoda ŠTIP in občine Sežana soustvarja letni program športa v občini Sežana. Članicam posreduje koristne informacije o dogajanju na športnem področju v občinskem, regionalnem in nacionalnem nivoju.

 

Naloge športne zveze, ki jih opravlja tekom leta so:

 • povezuje športne klube in društva Občine Sežane;

 • spodbuja usposabljanje strokovnih kadrov za opravljanja strokovnega dela v športu;

 • pospešuje razvija množičnost v športu, zlasti na področju zlasti na področju športne; rekreacije ter s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ter jih navaja na smotrno in aktivno izrabo prostega časa;

 • spodbuja dogovarjanje o vseh šport pomembnih vprašanjih med športnimi društvi in deluje po načelu enakopravnosti vseh članov Zvez;

 • Organizira različne športne aktivnost;

 • Obvešča javnost o športnih aktivnosti v Občini Sežana;

 • Razvija in krepi stike s športnimi zvezami in organizacijami.

 

Organi ŠZS:

 • Predsednik: Matej Glavina

 • Podpredsednik: Marjan Masič

 • Člani upravnega odbora: Matjaž Pirc, Saša Gulič, Andrej Prunk, Luka Fonda, Ivan Pavlin, Marjeta Allegra, Milojka Klobas, Zdravko Milinkovič, Konrad Božeglav

 • Člani nadzornega odbora: Marko Pirc, Blaž Husu, Rado Štok

 • Člani častnega razsodišča: Dejan Stančič, Štefan Kocjan, Jani Žiberna

 

Kontakt:

 

Dokumenti:

bottom of page