top of page

Razgibajmo Kras, Zmigaj se z nami - Tedni športa na Krasu 2013

V mesecu novembru smo uspešno zaključili projekta Športne zveze Občine Sežana Razgibajmo Kras ter Tedni športa na Krasu.

 

Če na kratko povzamemo smo v letošnjem letu na področju Krasa smo naredili popis celotne vadbe, ki jo izvajajo športni klubi, društva ter drugi izvajalci športno-rekreativnih programov za vse starosti in različne stopnje zahtevnosti.

 

Popis vadb smo povzeli v brošuri in jo razposlali v vsa gospodinjstva. Za vse občane smo pripravili nekaj novega - nov spodbujevalni program, ki združuje vsa področja športne rekreacije.

 

Naša glavna ciljna publika so športno neaktivni prebivalci Krasa, ki bi se s pomočjo našega programa začeli vključevati v redne vadbe. Prvovrstni namen projekta je vzpostaviti pozitiven odnos do rednega športnega udejstvovanja med čim širšim krogom populacije, saj so programi organizirani za vse starostne skupine.

 

Naša glavna ciljna publika so športno neaktivni prebivalci Krasa, ki bi se s pomočjo našega programa začeli vključevati v redne vadbe. Prvovrstni namen projekta je vzpostaviti pozitiven odnos do rednega športnega udejstvovanja med čim širšim krogom populacije, saj so programi organizirani za vse starostne skupine.

 

S projektom Razgibajmo Kras smo si zastavili izziv tudi na vsebinskih programih. Tako smo ob izidu brošure Razgibajmo Kras, ki opisuje športno dogajanje na Krasu, prebivalcem ponudili brezplačne in sofinancirane promocijske programe, ki smo jih »zapakirali« pod ime Zmigaj se z nami - tedni športa na Krasu. Projekt smo otovorili v Fil sport centru v Sežani in tako priredili največjo športno zabavo na Krasu.

 

Ko povlečemo črto pod celotnim dogajanjem, lahko sklenemo, da smo Kraševci lahko v zgled

drugim občinam. Na našem območju poteka več kot 70 organiziranih rednih vadb za vse generacije, v katerih je vključenih več kot 1300 prebivalcev.

 

Imamo tudi 4 sodobne fitnes centre ter zgledno urejeno športno infrastrukturo. Več o lokalnih športnih dogodkih lahko spremljate na spletni strani gibamkrasno.si ter socialnem omrežju facebook.

 

Še naprej gibajmo krasno in bodimo srečni, da to lahko počnemo!

bottom of page