top of page

Športno obarvano poletje na Krasu 2013

V času poletnih počitnic je Športna zveza Občine Sežana (ŠZS) prvič pripravila, projekt Športno obarvano poletje na Krasu, ki se je odvijal med 14. 6. 2013 ter 24. 8. 2013 odvijal v štirih občinah: Sežana, Divače, Komna ter Kozine- Hrpelje ter v različnih krajevnih skupnostih na zunanjih športnih površinah ter objektih.

 

ŠZS je skrbela za celotno pripravo, oglaševanje,koordinacijo ter vodenje programa. Projekt smo otvoritli v mesecu juniju na največji športno – otroški zabavi poSKOKčev dan v Sežani. Zaključek projekta pa smo kronali v predzadnjem  vikendu v mesecu avgustu, ko se v občini Sežana odvija občinski praznik in tako smo skupaj v sodelovanjem z OKS  ter lokalnimi oblastmi pripravili 1. Mini olimpijado.

 

 Z projektom smo dosegli svoj nammen saj smo vse poletne aktivnosti, ki se odvijajo na področju Krasa združili pod eno streho. S projektom smo bogatili športno dogajanje v občinah v času poletnih počitnic, saj v tem času športna ponudba zamre in občani tako nimajo več vsebinskih športnih programov, v katere bi se lahko vključili v času poletnih počitnic.

 

Celotni program Športno obarvanega poletja smo v začetku meseca junija pripravili v predstavitveni brošuri, ki smo jo poslali  na vsa gospodinstva.  Tako smo prebivalce vseh štirih občin obvestili o akciji, v katero je bilo vključenih več kot 30 izvajalcev – organizacij ter več 500 prostovoljcev, ki je izvajalo program.

bottom of page