SKUPŠČINA ŠZS, 2.9.2021 ob 19.00

Na osnovi 25. člena statuta Športne zveze Občine Sežana vas vabim na 12. redno skupščino Športne zveze Občine Sežana (ŠZS), v ČETRTEK, 2.9.2021, ob 19. uri, ki bo v sejni sobi Stadiona Rajko Štolfa, Kosovelova ulica 1c, Sežana.


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:


1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine;

- Verifikacijske komisije

- Zapisnikarja

- Delovno predsedstvo

2. Poročilo verifikacijske komisije

3. Obravnava in sprejem zapisnika 11. seje skupščine ŠZS z dnem 2.7.2020

4. Finančno in vsebinsko poročilo predsednika o delu v letu 2020

5. Razrešitev organov ŠZS

6. Način glasovanja na volitvah

7. Predstavitev kandidatov za predsednika

8. Volitve organov ŠZS za mandatno obdobje 2021-2026

9. Imenovanje organov ŠZS za mandatno obdobje 2021-2026

10. Predstavitev programa dela za leto 2021

11. Sprejem novih članov in določitev članarine za leto 2021

12. Razprava in pobude


ŠZS združuje vsa športna društva, ter društva, ki izvajajo športne programe ter so registrirana na območju občine Sežana.


Vsako društvo – članica ŠZS ima pravico enega glasu.


Članice ŠZS bodo vso potrebno gradivo in dokumentacijo za izvedbo skupščine prejele na naslov društva oz kluba najkasneje do 20.8.2021.

Za vašo udeležbo se vam vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam!


Matej Glavina l.r.

Predsednik ŠZS


Spletne povezave:

Pišite nam:

Kontakt:

Športna zveza Občine Sežana

Kosovelova ulica 1c

6210 Sežana

 

DAVČNA ŠT.: 37952706

MATIČNA ŠT.: 5092876000

TRR: SI56 1010 0004 7975 807

 

TEL: +386 (05) 730 02 75

EMAIL: gibamkrasno@gmail.com

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Instagram Clean
  • YouTube Clean