top of page

VOLILNA SKUPŠČINA ŠZS, 2.9.2021 ob 19.00

Na osnovi 25. člena statuta Športne zveze Občine Sežana vas vabim na 12. redno skupščino Športne zveze Občine Sežana (ŠZS), v ČETRTEK, 2.9.2021, ob 19. uri, ki bo v sejni sobi Stadiona Rajko Štolfa, Kosovelova ulica 1c, Sežana.


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:


1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

- Verifikacijske komisije

- Zapisnikarja

- Delovno predsedstvo

2. Poročilo verifikacijske komisije

3. Obravnava in sprejem zapisnika 11. seje skupščine ŠZS z dnem 2.7.2020

4. Finančno in vsebinsko poročilo predsednika o delu v letu 2020

5. Razrešitev organov ŠZS

6. Način glasovanja na volitvah

7. Predstavitev kandidatov za predsednika in program dela

8. Volitve organov ŠZS za mandatno obdobje 2021-2025

9. Imenovanje organov ŠZS za mandatno obdobje 2021-2025

11. Sprejem novih članov in določitev članarine za leto 2021

12. Razprava in pobude


ŠZS združuje vsa športna društva, ter društva, ki izvajajo športne programe ter so registrirana na območju občine Sežana. Vsako društvo - članica ŠZS ima pravico enega glasu.


Za izvedbo volitev mora vsak član društva imeti podpisano pooblastilo s strani društva. Na sejo vabimo tudi vsa društva, KI ŠE NISO ČLANICE ŠZS. Vsi novi člani imejte s seboj: pristopno izjavo ter pooblastilo. Vso gradivo in priloge se nahajajo nas spletni strani www.gibamkrasno.si

Za vašo udeležbo se vam vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam! OBRAZCI ZA SKUPŠČINO:

- STATUT.pdf

- POSLOVNIK.pdf

- PRAVILNIK O IZVEDBI VOLITEV.pdf

- POOBLASTILO.pdf

- ZAPISNIK 11.REDNE SKUPŠČINE 2020.pdf

- LETNO POROČILO.pdf

- PRISTOPNA IZJAVA.pdf (samo za nove članice)


Matej Glavina l.r.

Predsednik ŠZS


bottom of page