top of page

SKUPŠČINA ŠZS 10.5.2022 ob 19. uri

Na osnovi 25. člena statuta Športne zveze Občine Sežana vas vabim na 13. redno skupščino Športne zveze Občine Sežana (ŠZS), v TOREK, 10.5.2022, ob 19. uri, ki bo v sejni sobi Stadiona Rajko Štolfa, Kosovelova ulica 1c, Sežana.


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:


1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

- Verifikacijske komisije

- Zapisnikarja

- Delovno predsedstvo

2. Poročilo verifikacijske komisije

3. Obravnava in sprejem zapisnika 12. seje skupščine ŠZS z dnem 2.9.2021

4. Finančno in vsebinsko poročilo predsednika o delu v letu 2021

5. Predstavitev programa dela za leto 2022

6. Sprejem novih članov in določitev članarine za leto 2022

7. Razprava in pobude


ŠZS združuje vsa športna društva, ter društva, ki izvajajo športne programe ter so registrirana na območju občine Sežana. Vsako društvo – članica ŠZS ima pravico enega glasu. Pozivam vsa društva, da se seje udeležijo. Vsak predstavnik društva ali kluba, mora imeti s seboj podpisano pooblastilo s strani društva ali kluba.


Na sejo vabimo tudi vsa društva, KI ŠE NISO ČLANICE ŠZS.


Vsi novi člani pa imejte s seboj pristopno izjavo ter pooblastilo. OBRAZCI ZA SKUPŠČINO:

- VABILO.pdf

- STATUT.pdf

- POSLOVNIK.pdf

- POOBLASTILO.pdf

- ZAPISNIK 12.REDNE SKUPŠČINE 2021.pdf

- LETNO POROČILO 2021.pdf

- PRISTOPNA IZJAVA.pdf (samo za nove članice)


Matej Glavina l.r.

Predsednik ŠZS

bottom of page