top of page

SKUPŠČINA ŠZS 5.12.2023 ob 19. uri

Na osnovi 25. člena statuta Športne zveze Občine Sežana vas vabim na 14. redno skupščino Športne zveze Občine Sežana (ŠZS), v TOREK, 5.12.2023, ob 19. uri, ki bo v sejni sobi Stadiona Rajko Štolfa, Kosovelova ulica 1c, Sežana.


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:


1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

- Verifikacijske komisije

- Zapisnikarja

- Delovno predsedstvo

2. Poročilo verifikacijske komisije

3. Obravnava in sprejem zapisnika 13. seje skupščine ŠZS z dnem 2.9.2022

4. Finančno in vsebinsko poročilo predsednika o delu v letu 2022

5. Predstavitev programa dela za leto 2023

6. Sprejem novih članov in določitev članarine za leto 2023

7. Razprava in pobude


ŠZS združuje vsa športna društva, ter društva, ki izvajajo športne programe ter so registrirana na območju občine Sežana. Vsako društvo – članica ŠZS ima pravico enega glasu. Pozivam vsa društva, da se seje udeležijo. Vsak predstavnik društva ali kluba, mora imeti s seboj podpisano pooblastilo s strani društva ali kluba.


Na sejo vabimo tudi vsa društva, KI ŠE NISO ČLANICE ŠZS.


Vsi novi člani pa imejte s seboj pristopno izjavo ter pooblastilo. OBRAZCI ZA SKUPŠČINO:

- PRISTOPNA IZJAVA.pdf (samo za nove članice)


Matej Glavina l.r.

Predsednik ŠZS

Comments


bottom of page