top of page

Skupščina SZS, 15.4.2019 ob 18.00

Na osnovi 25. člena statuta Športne zveze Občine Sežana vas vabim na 10. redno skupščino Športne zveze Občine Sežana (ŠZS),

v PONEDELJEK, 15.4.2019, ob 18. uri

v sejni sobi Stadiona Rajka Štolfa, Kosovelova ulica 1c, Sežana.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine;

· Verifikacijske komisije

· Zapisnikarja

· Delovno predsedstvo

2. Poročilo verifikacijske komisije

3. Obravnava in sprejem zapisnika 9. seje skupščine ŠZS z dne 12.2.2018

4. Finančno in vsebinsko poročilo 2018

5. Predstavitev programa dela za leto 2019

6. Sprejem novih članov in določitev članarine

7. Razprava in pobude

ŠZS združuje vsa športna društva, ter društva, ki izvajajo športne programe ter so registrirana na območju občine Sežana. Vsako društvo - članica ŠZS ima pravico enega glasu. Pozivam vsa društva, da se seje udeležijo. Za izvedbo volitev mora vsak član društva imeti podpisano pooblastilo s strani društva.

Na sejo vabimo tudi vsa društva, KI ŠE NISO ČLANICE ŠZS.

Vsi novi člani imejte s seboj: pristopno izjavo ter pooblastilo.

Za vašo udeležbo se vam vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam!

Matej Glavina

Predsednik ŠZS

DOKUMENTI:

bottom of page