top of page

Skupščina SZS, 12.2.2018 ob 19.00

Na osnovi 25. člena statuta Športne zveze Občine Sežana vas vabim na 9. redno skupščino Športne zveze Občine Sežana (ŠZS),

v PONEDELJEK, 12.2.2018, ob 19. uri

v sejni sobi Stadiona Rajka Štolfa, Kosovelova ulica 1c, Sežana.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

[if !supportLists]1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine;

[if !supportLists]· [endif]Verifikacijske komisije

[if !supportLists]· [endif]Zapisnikarja

[if !supportLists]· [endif]Delovno predsedstvo

[if !supportLists]2. Poročilo verifikacijske komisije

[if !supportLists]3. Obravnava in sprejem zapisnika 8. seje skupščine ŠZS z dne 21.2.2017

[if !supportLists]4. [endif]Finančno in vsebinsko poročilo predsednika o delu v letu 2017

[if !supportLists]5. Predstavitev programa dela za leto 2018

[if !supportLists]6. [endif]Predstavitev Odloka o sofinanciranju LPŠ v Občini Sežana in Meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v občini Sežana

[if !supportLists]7. Sprejem novih članov in določitev članarine

[if !supportLists]8. Razprava in pobude

ŠZS združuje vsa športna društva, ter društva, ki izvajajo športne programe ter so registrirana na območju občine Sežana. Vsako društvo - članica ŠZS ima pravico enega glasu. Pozivam vsa društva, da se seje udeležijo. Za izvedbo volitev mora vsak član društva imeti podpisano pooblastilo s strani društva.

Na sejo vabimo tudi vsa društva, KI ŠE NISO ČLANICE ŠZS.

Za vašo udeležbo se vam vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam!

Matej Glavina

Predsednik ŠZS

DOKUMENTI:

bottom of page