top of page

VOLILNA SKUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE OBČINE SEŽANA

Na volilni skupščini Športne zveze Občine Sežana (ŠZS), ki je bila 21.02.2017 in združuje 40 športnih klubov in društev občine Sežana, so predstavniki posameznih klubov in športnih društev razrešili staro vodstvo ŠZS in na volitvah izvolili novo za obdobje naslednjih štirih let.

Za predsednika je bil ponovno imenovan Matej Glavina, ki je uspešno vodil ŠZS v prejšnjem mandatu. V svoji predstaviti je poudaril, da je poglavitni cilj zveze v novem mandatu skupaj z vsemi deležniki sežanskega športa pripraviti strategijo športa v občini Sežana, aktivno sodelovati pri pripravi Pravilnika o letnem programu športa ter nadaljnje črpanje sredstev za članice zveze iz nacionalnih razpisov. Zahvalil se je tudi dosedanjem odboru, ki je aktivno sodeloval v prejšnjem mandatu ter zvezo spet postavil na svoje stare temelje.

Skupščina je za podpredsednika imenovala Marjana Masiča. Upravni odbor sestavlja 9 članov in zastopa vsa področja športa.

Odbor sestavljajo:

Matjaž Pirc, Saša Gulič in Andrej Prunk kot predstavniki kolektivnih športnih panog. Interese individualnih športnih panog bosta zastopala Luka Fonda in Ivan Pavlin, interese športa za vse pa Marjeta Allegra in Milojka Klobas.

Za predstavnika specifičnih športnih panog je bil imenovan Zdravko Milinkovič, Konrada Božeglava pa bo zagovarjal interese šolskega športa. V nadzorni odbor so bili izglasovani: Marko Pirc, Rado Štok in Blaž Husu, v častno razsodišče pa Štefan Kocjan, Jani Žiberna ter Dejan Stančič.

Naloge sekretarja pa bo še naprej opravljal Niko Zadnik.

bottom of page