top of page

8. redna volilna skupščina ŠZS

Na osnovi 25. člena statuta ŠZS vas vabim na 8. redno volilno skupščino Športne zveze Občine Sežana (ŠZS),

v TOREK, 21.2.2017, ob 18. uri

v sejni sobi v prostorih Stadiona Rajka Štolfa, Kosovelova ulica 1c, Sežana.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine;

· verifikacijska komisija

· zapisnikar

· delovno predsedstvo

2. Poročilo verifikacijske komisije

3. Obravnava in sprejem zapisnika 7. seje skupščine ŠZS z dnem 27.9.2016

4. Sprememba naslova ŠZS

5. Finančno in vsebinsko poročilo predsednika o delu v letu 2016

6. Razrešitev organov ŠZS

7. Način glasovanja na volitvah

8. Predstavitev kandidatov za predsednika

9. Volitve organov ŠZS za mandatno obdobje 2017-2021

10. Imenovanje organov ŠZS za mandatno obdobje 2017-2021

11. Predstavitev programa dela za leto 2017

12. Sprejem novih članov in določitev članarine za leto 2017

13. Razprava in pobude

ŠZS združuje vsa športna društva, ter društva, ki izvajajo športne programe ter so registrirana na območju občine Sežana.

Vsako društvo – članica ŠZS ima pravico enega glasu. Pozivam vsa društva, da se seje udeležijo. Za izvedbo volitev mora vsak član društva imeti podpisano pooblastilo s strani društva, ki vam ga pošiljamo v prilogi.

Na sejo vabimo tudi vsa društva, KI ŠE NISO ČLANICE ŠZS. Vsa dokumentacija in gradivo za izvedbo skupščine se nahaja na spletni strani www.gibamkrasno.si.

Za vašo udeležbo se vam vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam! OBRAZCI ZA SKUPŠČINO:

- PRISTOPNA IZJAVA.pdf (samo za nove članice)

bottom of page