top of page

Poziv k podaji predlogov za organe ŠZS v mandatnem obdobju 2017/2021

Obveščamo vas, da bo v mesecu februarju redna seja skupščine ŠZS. Poleg drugih točk bodo na dnevnem redu tudi volitve organov ŠZS. Zaradi izteka mandata vseh organov bodo na seji imenovani oz. izvoljeni člani upravnega odbora zveze, predsednik, podpredsednik, člani nadzornega odbora in častnega razsodišča.


Na podlagi statuta zveze vas pozivamo, da pošljete vaše predloge kandidatov za navedene organe in funkcije na predloženih obrazcih. Vsako društvo oz. klub lahko pošlje več predlogov, vendar samo en predlog za posamezno funkcijo. Lahko nam pošljete tudi vaše predloge za vsebinsko razpravo na skupščini in pobude, katere naj bi skupščina obravnavala.


Rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 23. 1. 2017

bottom of page