top of page

JR za sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2017


Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Sežana, www.sezana.si, pod zavihkom Javni razpisi, naročila in natečaji ter v sprejemni pisarni Občine Sežana.


Rok za oddajo prijav je do vključno 16.1.2017.


Pri izpolnjevanju prijave si pozorno preberite Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v občini Sežana za leto 2017 (stran 21 in 22 v PRIJAVNEM OBRAZCU za vse izvajalce športnih programov)


Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil:

Petra Arko Kovačič

05-73-148

petra.arko@sezana.si

bottom of page