top of page

7. redna skupščina SZS, 28.9.2016

Na osnovi 25. člena statuta Športne zveze Občine Sežana vas vabim na 7. redno skupščino

v SREDO, 28.9.2016, ob 19. uri

v prostorih Športne zveze Občine Sežana (Stadion Rajko Štolfa Sežana), Kosovelova ulica 1b, Sežana.


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine;

 • Verifikacijske komisije

 • Zapisnikarja

 • Delovno predsedstvo

 1. Poročilo verifikacijske komisije

 2. Obravnava in sprejem zapisnika 6. seje skupščine ŠZS z dnem 7.7.2015

 3. Finančno in vsebinsko poročilo predsednika o delu v letu 2015

 4. Predstavitev programa dela za leto 2016

 5. Sprejem novih članov in določitev članarine

 6. Uporaba nove sejne dvorane za potrebe društev oz. klubov

 7. Razprava in pobude


ŠZS združuje vsa športna društva, ter društva, ki izvajajo športne programe ter so registrirana na območju občine Sežana.


Vsako društvo – članica ŠZS ima pravico enega glasu. Pozivam vsa društva, da se seje udeležijo. Za izvedbo volitev mora vsak član društva imeti podpisano pooblastilo s strani društva, ki vam ga pošiljamo v prilogi.


Na sejo vabimo tudi vsa društva, KI ŠE NISO ČLANICE ŠZS. Vsa dokumentacija za izvedbo skupščine se nahaja na spletni strani www.gibamkrasno.si


Za vašo udeležbo se vam vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam!


Matej Glavina

predsednik
bottom of page