top of page

Aktivni tudi v tretjem življenjskem obdobju!

»Gibanje je življenje in življenje je gibanje!«


S pojavom staranja prebivalstva se srečujemo tudi v občini Sežana. Po zadnjih napovedih bo postalo staranje prebivalstva eden večjih problemov prihodnosti. Zato se nam je že pred leti na Športni zvezi Občine Sežana (ŠZS) ter Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana (Zavod ŠTIP) zdelo odgovorno in pomembno, da se na takšen trend zgodaj in odgovorno odzovemo.


Zavedamo se, da se tudi pri nas vedno več starejših zaveda preventive ter potrebe po telesni aktivnosti in športnih dejavnosti, kajti le aktivno in zdravo preživljanje prostega časa lahko veliko pripomore h kakovosti življenja vsakega posameznika.Tako smo si v ŠZS, Zavodu ŠTIP skupaj s Klubom Kraški Dren - društvo za preprečevanje aterosklerotičnih zapletov, Tenis klubom Sežana, Freetime Spinning & Fitness centrom ter Katjo Kovač zastavili cilj izpeljati redno športno vadbo v večjih krajevnih skupnostih po celotnem geografskem območju Občine Sežana.


V tednu med 21.9. in 27.9. vse upokojence vabimo, da se udeležite brezplačnih predstavitev aktivnosti, ki bodo prilagojene starejšim. Naredite nekaj zase in pristopite k projektu Simbioza giba.


bottom of page