top of page

PROJEKT RAZGIBAJMO KRAS – TEDNI ŠPORTA NA KRASU

Dragi izvajalci športnih aktivnosti,


Športna zveza Občine Sežana (ŠZS) bo, že tretje leto zapored, v zadnjem tednu meseca septembru ter v mesecu oktobru izvedla projekt Razgibajmo Kras – Tedni športa na Krasu, ki bo zagotovo zanimiv tudi za vas, saj želimo v vadbo, ki jo izvajate, vključiti čim več občanov.


Športna zveza Občine Sežana vam pri tem ponuja roko sodelovanja, zato si vzemite nekaj minut.

Poleg brošure, ki bo popisovala vso redno vadbo, bo program vsebinsko dopolnjen z brezplačnimi vadbami. Vsi tisti izvajalci, ki ste člani ŠZS in se boste odločili, da vaše programe brezplačno predstavite občanom, vam bo ŠZS te predstavitvene programe tudi sofinancirala.


ŠZS bo tako pripravila brošuro/informator ter promovirala vaše programe športnih aktivnosti v občini Sežana. S tem želimo informirati vse občane o športnih aktivnostih in jih spodbuditi, da se vanje vključijo. Prvovrstni namen projekta je vzpostaviti pozitiven odnos do rednega športnega udejstvovanja med čim večjim krogom populacije. Brošura z vsemi ponudniki športnih aktivnosti bo brezplačna in bo zadnji teden v mesecu septembru razdeljena med vsa gospodinjstva v občini Sežana, Divača, Kozina ter Komen. K sodelovanju zato vabimo vse, ki organizirate kakršnokoli obliko vadbe (redno/periodično, individualno/skupinsko, plačljivo/neplačljivo…) za katerokoli generacijo na območju vseh štirih občin.


BREZPLAČNA OBJAVA POPISA DEJAVNOSTI

Vse kar morate storiti je, da nam do 7.9.2015 pošljete oblikovan predlog, ki bo natisnjen v brošuri. Predlog mora vsebovati:

  • kratek opis dejavnosti z navedbo obdobja, kdaj se program izvaja in komu je program namenjen (do 350 znakov) ter slikovno gradivo za objavo na spletu (ni nujno),

  • kraj/prostor izvajanja dejavnosti

  • urnik

  • cena oziroma prispevek

  • telefonska številka kontaktne osebe, e- naslov (ni nujno), spletna stran (ni nujno).

SOFINANCIRANJE BREZPLAČNE ORGANIZIRANE VADBE

Članice ŠZS, ki se bodo odločile za brezplačno predstavitev programov pa naj pošljejo:

  • kratek opis dejavnosti z navedbo obdobja, kdaj se program izvaja in komu je program namenjen (do 350 znakov) ter slikovno gradivo za objavo na spletu (ni nujno),

  • kraj/prostor izvajanja dejavnosti

  • točno določen termin kdaj bo potekala brezplačna vadba (vsaj dve vadbi)

  • kontakt

MOŽNOST OGLAŠEVANJA V BROŠURI

Vsi, ki si želite vašo vadbo še bolj izpostaviti, vam nudimo možnost celostranskega oglaševanja v brošuri. Najkasneje do 7.9.2015 pošljete na spodnji e-naslov izdelani letak – oglas dimenzije 150 mm x 150 mm + 3mm porezave. Letak bo natisnjen v nakladi 5000 izvodov. Cena oglasa znaša 50,00 EUR.


Vsi prispeli predlogi bodo objavljeni tudi na spletni strani www.gibamkrasno.si. Popolne predloge nam najkasneje do 7.9.2015 pošljite po pošti ali elektronski pošti. Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki ali po e-pošti.


Pripravil:

Niko Zadnik

041-295-393

niko.zadnik@sport-sezana.comMatej Glavina

predsednik

bottom of page