top of page

Športno obarvano poletje na Krasu - POZIV


Spoštovani,


Športna zveza Občine Sežana se je v letošnjem letu prijavila na razpis Fundacije za šport in uspešno kandidirala s projektom Športno obarvano poletje na Krasu. Namen projekta je povezati vse športne aktivnosti ter obogatiti športno dogajanje za vse generacije v času poletnih počitnic, saj takrat ponudba športnih aktivnosti zamre.


Vsi vključeni programi bodo lahko sofinancirani. Prednost pri sofinanciranju bodo imele članice Športne zveze Občine Sežana.


Vaše predloge pošljite na niko.zadnik@sport-sezana.com, najkasneje do 27. maja 2015.


Športni pozdrav.


bottom of page